Hjälpmedelkostnader i Finland och utomlands

I Finland är det vanligtvis kommunernas uppgift att tillhandahålla hjälpmedel till kommuninvånarna. Även FPA, försäkrings- och pensionsanstalterna, arbetsförvaltningen och Statskontoret bekostar de hjälpmedelstjänster som de ansvarar för. I Finland är hjälpmedelstjänsterna i allmänhet kostnadsfria för klienten. Hjälpmedelstjänsterna inom den offentliga hälso- och sjukvården är gratis för kommuninvånare. Du behöver i allmänhet inte heller betala själv […]

Hjälpmedel utomlands

Om ditt hjälpmedel går sönder utomlands ersätter finländska myndigheter vanligtvis inte kostnaderna för service och reparation av hjälpmedel som uppstått utomlands och de ordnar inte heller reparationer utomlands, är finländska myndigheter inte förpliktade att leverera ett nytt hjälpmedel till dig till utlandet ansvarar du själv för ordnandet av transport och för transportkostnaderna, om du vill […]