Övriga hälso- och sjukvårdstjänster

Kommunerna och sjukvårdsdistrikten, som ansvarar för den offentliga hälso- och sjukvården, kan själva besluta om hur valfriheten i praktiken genomförs inom laboratorieundersökningar och bilddiagnostiska undersökningar, fysioterapi samt hjälpmedels- och rehabiliteringstjänster. Kommunernas och sjukvårdsdistriktens praxis kan även variera till exempel vad gäller om klienten måste anmäla byte av tjänst skriftligt.  Mer information får du från din […]