Speciella persongrupper

Finländska diplomater och ämbetsmän som arbetar utomlands Personer som arbetar i finländska delegationer utomlands är antingen utsända arbetstagare från Finland eller lokalt anställd personal. Diplomatiska representanter hör alltid till utsänd personal. Utrikesministeriet beslutar om vem som ska höra till den utsända personalen. Diplomater visar sin ställning med ett diplomatpass. Även andra personer än personer med […]