Val av vårdenhet på en tillfällig boningsort

Jag vistas långa perioder i min fritidsbostad och ute i landsorten. Kan jag använda de lokala hälso- och sjukvårdstjänsterna? I en nödsituation har du rätt att få brådskande sjukvård överallt i Finland. Om du vistas en längre tid på orten där du har din sommarstuga kan du även få icke-brådskande vård på hälsostationen. Då ska […]

Val av hälsostation

Hur kan jag byta hälsostation till en som passar mig bättre? Som klient inom den offentliga hälso- och sjukvården kan du själv välja en vårdenhet (hälsostation) inom primärvården var som helst i Finland. För att byta hälsostation krävs att du gör en skriftlig anmälan till både din nuvarande och din nya hälsostation. Det kan ta […]

Offentlig hälso- och sjukvård

Tjänsterna inom primärvården ges oftast vid kommunens hälsovårdscentral. Kommunen kan även ordna tjänsterna inom primärvården tillsammans med en annan kommun eller köpa dem av ett privat företag eller en privat organisation. I lagen stadgas separat vilka hälso- och sjukvårdstjänster kommunen ska ordna. Inom ramen för lagstiftningen kan kommunerna ändå själva bestämma om tjänsternas omfattning och […]