Hälsostation

För att byta hälsostation ska du göra  både till din nuvarande och till din kommande hälsostation. Du kan byta hälsostation tidigast ett år efter ditt senaste val. Ansvaret för din vård övergår till den nya hälsostationen senast tre veckor efter att din anmälan tagits emot. Du kan bara vara klient vid en hälsostation samtidigt. Din […]

Val av vårdenhet på en tillfällig boningsort

Jag vistas långa perioder i min fritidsbostad och ute i landsorten. Kan jag använda de lokala hälso- och sjukvårdstjänsterna? I en nödsituation har du rätt att få brådskande sjukvård överallt i Finland. Om du vistas en längre tid på orten där du har din sommarstuga kan du även få icke-brådskande vård på hälsostationen. Då ska […]

Val av hälsostation

Hur kan jag byta hälsostation till en som passar mig bättre? Som klient inom den offentliga hälso- och sjukvården kan du själv välja en vårdenhet (hälsostation) inom primärvården var som helst i Finland. För att byta hälsostation krävs att du gör en skriftlig anmälan till både din nuvarande och din nya hälsostation. Det kan ta […]