Graviditet och förlossning i Finland

I Finland sker uppföljningen av graviditeten på rådgivningsbyråerna, som ingår i kommunernas primärvård. Även privata serviceproducenter kan erbjuda tjänster i anslutning till uppföljning av graviditeten. Du har alltid rätt till rådgivningsbyråernas tjänster och förlossningsvård inom den offentliga hälso- och sjukvården mot samma klientavgift som kommuninvånarna om du har en hemkommun i Finland. Om du inte […]

Graviditet och förlossning utomlands

Du får medicinskt nödvändig vård i samband med graviditet och förlossning med det europeiska sjukvårdskortet under din tillfälliga vistelse i ett annat EU-/EES-land eller i Schweiz. Med tillfällig vistelse avses vanligtvis en utlandsvistelse som varar mindre än sex månader. Om du emellertid sökt dig utomlands för planerad vård i samband med graviditet eller för förlossningen, […]