Kontaktpunkter i EU- och EES-länderna

Belgien Soins de santé transfrontaliers www.health.belgium.be/en/health/taking-care-yourself/patient-related-themes/national-contact-point-cross-border-healthcare E-post: information(at)crossborderhealthcare.be Bulgarien National Health Insurance Fund www.nhif.bg E-post: crossbordercare(at)nhif.bg Cypern Ministry of Health www.moh.gov.cy E-post: ncpcrossborderhealthcare(at)moh.gov.cy Danmark Danish Patient Safety Authority www.patientombuddet.dk E-post: pob(at)patientombuddet.dk Estland Eesti Haigekassa E-post: info(at)haigekassa.ee Finland FPA www.vardenhetsval.fi  E-post: yhteyspiste(at)kela.fi Frankrike Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale (CLEISS) www.cleiss.fr/presentation/pcn_en.html E-post: soinstransfrontaliers(at)cleiss.fr […]

Statistik och forsknings­information

 kan du hitta på kontaktpunktens SlideShare-konto. FPA statistik innehåller information om bland annat europeiska sjukvårdskort (EHIC), om sjukvårdskostnader som uppstått utomlands och ersättning för dessa, och om förhandstillstånd för planerad vård. Institutet för hälsa och välfärd (THL) sammanställer statistik och registeruppgifter från social- och hälsovårdsorganisationer som verkar i Finland. Bland annat samlar man in information […]

Vanliga frågor om gränsöverskridande hälso- och sjukvård

Svar på vanliga frågor om Vård i Finland Vård utomlands Ersättning av kostnader Förhandstillstånd Tjänsteutbudet inom hälso- och sjukvården Språk och patienthandlingar Patientens fortsätta vård Patientskadeförsäkring Europeisk recept Fakturering av vårdkostnaderna för en patient som kommer från utlandet Frågor gällande Åland

Kontaktpunkt för gränsöverskridande hälso- och sjukvård

I varje medlemsstat av den Europeiska unionen finns en egen kontaktpunkt för gränsöverskridande hälsovård. De nationella kontaktpunkterna ansvarar för kommunikation och informationsutbyte gällande gränsöverskridande hälso- och sjukvård. I Finland är kontaktpunkten placerad hos FPA, och den har fungerat i organisationen sedan den grundades år 2014. Kontaktpunkten är en del av FPA:s verksamhet i kunskapscentret för […]