Vårdkostnader inom den privata hälso- och sjukvården

Grunden för läkararvoden inom den privata hälso- och sjukvården är i allmänhet den genomsnittliga tiden som läkaren använder för att vårda patienten på mottagningen och det tillhörande för- och efterarbetet, såsom att sätta sig in i patienthandlingar, skriva patientjournal och gå igenom provsvar. Läkaren arbetar ofta som en självständig yrkesutövare inom den privata hälso- och […]

FPA:s sjukvårds­ersättningar

Du kan fritt formulera överklagan. Överklagandet ställs till besvärsnämnden för social trygghet (Samu). Skicka överklagandet till FPA. Överklagandet ska lämnas senast inom 30 dagar från den dagen du fick FPA:s beslut. Beslutet anses ha blivit delgivet sju dagar från den dagen beslutet postades.