Patientens fortsatta vård

Hur ordnas eftervården vid till exempel en operation, om patienten har fått vård utomlands? När patienten kommer hem till Finland ska han eller hon kontakta sin egen hälsovårdscentral för att avtala om fortsatt vård. Man kan preliminärt avtala om fortsatt vård även innan man söker vård utomlands. I Finland ges den fortsatta vården alltid enligt […]