Fortsatt vård

I utarbetandet av vårdplanen för fortsatt vård eller rehabiliteringsplanen övervägs till exempel fysikalisk rehabilitering, anpassningsträning, yrkesvägledning, handledning i användning av hjälpmedel, psykosocial rehabilitering, kostrådgivning samt din arbetsförmåga och återgången till arbetet bedöms. Om du vill kan du ta med en anhörig eller någon annan nära person till planeringen av den fortsatta vården. Planen utarbetas alltid […]

Fortsatt vård efter vård i Finland

Om du efter vård i Finland får fortsatt vård utomlands, ska du lämna patienthandlingarna som rör din vård till den instans som ansvarar för den fortsatta vården. I Finland är patienthandlingarna i allmänhet på finska eller svenska. Låt vid behov översätta handlingarna till andra språk. Den fortsatta vården kan innefatta till exempel rehabilitering, efterkontroller eller […]

Fortsatt vård efter vård utomlands

Du får vård i enlighet med läkarens bedömning av vårdbehovet inom den offentliga hälso- och sjukvården i din hemkommun, fastän det är fråga om fortsatt vård efter vård utomlands. Fortsatt vård kan till exempel innebära sårvård efter en operation, laboratorieprov, efterkontroll, fysioterapi eller annan rehabilitering. Orsaken till att du fått vård utomlands påverkar inte den […]