Som studerande eller forskare till Finland

Studerandehälsovården Skol- och studerandehälsovården omfattar hälsokontroller hälso- och sjukvårdstjänster sjukvårdstjänster inom primärvården. Studier i grundskolan, på gymnasiet, vid yrkesläroanstalter eller yrkeshögskolor Den kommun där läroanstalten är belägen ordnar tjänsterna inom skol- och studerandehälsovården. Skol- och studerandehälsovården ordnas vanligtvis i skolans utrymmen. Hälso- och sjukvård för högskolestuderande  ordnar tjänsterna inom studerandehälsovården för universitetsstuderande. Du kan använda […]

Flytt som studerande eller forskare

Om du flyttar från Finland för studier, en oavlönad praktik, forskning eller fortsatta studier utomlands, omfattas du vanligtvis av den finländska sjukförsäkringen under dina studier. Om du flyttar utomlands för en betald praktik, kan detta påverka din sjukförsäkring i Finland. Anmäl flytt till FPA om du får FPA:s förmåner. Anmäl alltid utlandsarbete till FPA. Gör […]