Ersättningar från försäkringsbolag

Ett försäkringsbolag kan även ansvara för kostnaderna om personen har en reseförsäkring eller en annan privat försäkring. Då ska patienten i allmänhet själv ansöka om ersättning från sitt försäkringsbolag i efterhand. När en person som kommer från utlandet har rätt till vård i Finland med stöd av EU-lagstiftningen eller ett internationellt avtal om social trygghet […]