Vård utomlands med förhandstillstånd

Det är bra att fråga den eventuella vårdgivaren i förväg om du kan använda ett förhandstillstånd. Vanligtvis kan förhandstillstånd användas inom den lokala, offentliga hälso- och sjukvården i EU/EES-länderna och i Schweiz. Förhandstillståndet är en pappersblankett med beteckningen S2. Blanketten finns på alla officiella språk i EU och den fylls i av den myndighet som […]

Förhandstillstånd

Vad är ett förhandstillstånd för att söka vård? Ett förhandstillstånd är en betalningsförbindelse, enligt vilken den som har beviljat tillståndet ansvarar för kostnaderna för vård som getts utomlands. Förhandstillstånd kan beviljas för vård som ges i ett annat EU-/EES-land eller Schweiz. Förhandstillstånd ska beviljas om vården ingår i tjänsteutbudet inom hälso- och sjukvården i Finland […]

FPA:s beslut om förhandstillstånd

Förvaltningsdomstolens beslut kan vidare överklagas till högsta förvaltningsdomstolen, om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. Du kan överklaga FPA:s beslut om förhandstillstånd om beslutet gäller dig eller om du är vårdnadshavare eller förvaltare för den person som nämns i beslutet. FPA skickar beslutet om förhandstillstånd för delgivning även till den verksamhetsenhet inom offentlig hälso- och sjukvård som […]

Förhandstillstånd (blankett S2)

Förhandstillståndet är en betalningsförbindelse med vilken tillståndsbeviljaren ersätter vårdkostnaderna till landet som ger vården. Du kan ansöka om förhandstillståndet från myndigheten i ditt bosättningsland, i allmänhet din sjukförsäkringsinstitution. Förhandstillståndet används i EU- och EES-länderna och Schweiz. Varje land beviljar förhandstillståndet på landets officiella språk. På förhandstillståndet finns förutom dina personuppgifter även uppgifter om vårdgivaren, förhandstillståndets […]

Förhandstillstånd för planerad vård

Du kan ansöka om förhandstillstånd om du bor i ett annat EU-/EES-land eller Schweiz. Du ska alltid ansöka om förhandstillstånd hos myndigheterna i ditt bosättningsland, även om någon annan än ditt bosättningsland ansvarar för dina vårdkostnader. Förhandstillståndet beviljas med blankett S2. Andra förhandstillstånd fungerar inte i Finland. Förhandstillståndet är en betalningsförbindelse med vilken tillståndsbeviljaren ersätter […]