Vårdkostnader när du söker vård i Finland

Vårdgivaren kan fakturera dig för kostnaderna för vården i förväg som ett så kallat förskott. Förskottet kan högst uppgå till summan av de uppskattade vårdkostnaderna. Du kan höra dig för om vårdpriserna direkt hos din vårdgivare. Du får vården genom att betala klientavgiften om du har beviljats förhandstillstånd Om du har beviljats förhandstillstånd (blankett S2) […]