Vårdkostnader när du söker vård i Finland

EU- och EES-länderna är skyldiga att ersätta vård som getts i Finland. Andra länder kan ersätta vård som getts i Finland, om behandlingen ingår i landets nationella lagstiftning. Vårdgivaren kan fakturera dig för kostnaderna för vården i förväg som ett så kallat förskott. Förskottet kan högst uppgå till summan av de uppskattade vårdkostnaderna. Du kan […]