Förflyttning från ett sjukhus i Finland till ett sjukhus utomlands

Om du får sjukhusvård inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland och du genom ett beslut av vårdgivaren flyttas till ett annat land för fortsatt vård ansvarar i allmänhet vårdgivaren i Finland för kostnaderna för förflyttningen. Om förflyttningen i första hand beror på dina önskemål ansvarar du i allmänhet själv för transportkostnaderna. Om man […]

Förflyttning från ett sjukhus utomlands till ett sjukhus i Finland

Om förflyttningen i första hand beror på dina önskemål ansvarar du i allmänhet själv för transportkostnaderna. Om man har avtalat om detta på förhand kan även en annan instans, till exempel det mottagande sjukhuset eller försäkringsbolaget, ansvara för eller betala en del av kostnaderna för transporten. Förflyttningen mellan sjukhusen kan utifrån den nordiska konventionen om […]

Förflyttningar mellan sjukhus

Om du har kommit från utlandet till Finland och får vård inom den offentliga hälso- och sjukvården är förflyttningar mellan sjukhus avgiftsfria för dig i följande situationer du är sjukförsäkrad i ett annat EU-/EES-land, Schweiz eller Australien och behöver medicinskt nödvändig vård under en tillfällig vistelse i Finland du bor i ett annat EU-/EES-land eller […]