Förenta staterna

Överenskommelse om social trygghet Överenskommelsen om social trygghet mellan Finland och Förenta staterna gäller folkpensionen och familjepensionen. För utsända arbetstagare och andra som arbetar tillfälligt i Förenta staterna gäller överenskommelsen också sjuk- och föräldraförsäkringen samt barnbidraget. Överenskommelsen innehåller inga föreskrifter om utgivande av hälso- och sjukvård när en finländare vistas tillfälligt i Förenta staterna. Hälso- […]