Flytt utanför EU-området

Vilka hälso- och sjukvårdstjänster du har tillgång till definieras i mottagarlandets nationella lagstiftning. Det finns stora skillnader mellan hälso- och sjukvårdssystemen i olika länder och också villkoren för att använda tjänsterna varierar mycket. Det rekommenderas att du på förhand tar reda på din rätt att använda tjänsterna inom hälso- och sjukvården i mottagarlandet samt avgifterna […]

Flytt till ett EU-/EES-land eller till Schweiz

Följande faktorer påverkar din rätt att få vård i EU-/EES-länderna och Schweiz efter att du flyttat: Är du efter att du flyttat sjukförsäkrad i Finland eller inte, flyttar du tillfälligt eller permanent och vad är orsaken till din flytt. Enligt EU-lagstiftningen har endast ett land i taget ansvaret för dina vårdkostnader. Vid flytt utfärdar detta […]

Din rätt till vård när du flyttar utomlands

FPA utreder din rätt till vård när du . Magistraten registrerar dessutom om du behåller din hemkommun i Finland. När du flyttar utomlands permanent upphör din rätt till den finländska sjukförsäkringen och din rätt att använda den offentliga hälso- och sjukvårdens tjänster som kommuninvånare vanligtvis på flyttdatumet. Rätten att använda tjänsterna inom den offentliga hälso- […]

Flytt som studerande eller forskare

Om du flyttar från Finland för studier, en oavlönad praktik, forskning eller fortsatta studier utomlands, omfattas du vanligtvis av den finländska sjukförsäkringen under dina studier. Om du flyttar utomlands för en betald praktik, kan detta påverka din sjukförsäkring i Finland. Anmäl en utlandsvistelse som varar över tre månader och en permanent flytt till FPA. Anmäl […]

Flytt som pensionär

Om du som pensionär flyttar utomlands tillfälligt eller permanent, avgör FPA om du är sjukförsäkrad i Finland efter att du flyttat. Oftast upphör din rätt till den finländska sjukförsäkringen på flyttdagen och då har du inte rätt till att till exempel använda FPA-kortet. Magistraten bedömer om du har en hemkommun i Finland efter att du […]