Boende i Finland

Magistraten registrerar din hemkommun i befolkningsdatasystemet. Din hemkommun ordnar tjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården till dig. Den som är bosatt i Finland är i allmänhet även sjukförsäkrad i Finland och får sjukvårdsersättningar från FPA för kostnader inom den privata hälso- och sjukvården samt för läkemedels- och sjukresekostnader. Om ett annat EU-/EES-land eller Schweiz […]