Boende i Finland

Då du flyttar stadigvarande till Finland ska du göra följande: Gör en flyttanmälan till magistraten Ansök om sjukförsäkring via FPA:s e-tjänst eller med blankett Y 77. Alla som bor stadigvarande i Finland har rätt att använda tjänsterna inom den offentliga hälso- och sjukvården i sin hemkommun. Magistraten registrerar din hemkommun i befolkningsdatasystemet. Din hemkommun ordnar […]