Patientskador och patientförsäkring

Patientförsäkringscentralen sköter centralt ersättningen av patientskador i Finland. Alla verksamhetsenheter inom den offentliga och privata hälso- och sjukvården i Finland ska ha en patientförsäkring. Patientförsäkringen täcker all hälso- och sjukvård som ges i Finland. Patientförsäkringen ersätter skador som orsakats av vård Patientförsäkringscentralen bedömer utifrån skadeanmälan och sin egen utredning om skadan är sådan att den […]

Planerad vård i Finland

Du måste själv klargöra vårdmöjligheterna samt vårdens väntetider och kostnader från den instans som ger vården. Vid behov kan du rådfråga kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård. För vård inom specialiserad sjukvård krävs remiss. En remiss som skrivits i ett annat EU-land kan godkännas om man på basis av den kan bedöma patientens vårdbehov. Remissen […]

Prisuppgifter inom den privata hälso- och sjukvården

Statistiken omfattar inte serviceproducenter som det år som statistiken grundar sig på hade mindre än 20 sådana besök eller utförde färre än 20 sådana åtgärder som har granskats i detta sammanhang. Uppgifterna har grupperats enligt kommun, så att kommunen bestäms av var serviceproducentens verksamhetsställe är beläget. Statistiken visar medianpriset på besök hos specialistläkare (7 olika […]

Finländska recept

Informationen om ditt elektroniska recept sparas i en centraliserad databas, Receptcentret, som är en del av . Receptcentret innehåller alla elektroniska recept och apotekens anteckningar om expedieringen. Utifrån informationen i Receptcentret kan vilket apotek som helst i Finland expediera det läkemedel du har ordinerats om du visar patientanvisningen, FPA-kortet eller ett identitetsbevis på apoteket. I […]

Apotek i Finland

I organisationer inom hälso- och sjukvården verkar dessutom sjukhusapotek och läkemedelscentraler, som ansvarar för läkemedlen till de patienter som får vård. De säljer inte läkemedel till privatpersoner. Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea beviljar tillstånd att driva apotek och övervakar apotekens verksamhet i Finland. Man kan söka efter apotek med hjälp av Apotekssökning (på finska). […]

Förflyttning från ett sjukhus utomlands till ett sjukhus i Finland

Om förflyttningen i första hand beror på dina önskemål ansvarar du i allmänhet själv för transportkostnaderna. Om man har avtalat om detta på förhand kan även en annan instans, till exempel det mottagande sjukhuset eller försäkringsbolaget, ansvara för eller betala en del av kostnaderna för transporten. Förflyttningen mellan sjukhusen kan utifrån den nordiska konventionen om […]

Förflyttningar mellan sjukhus

Om du har kommit från utlandet till Finland och får vård inom den offentliga hälso- och sjukvården är förflyttningar mellan sjukhus avgiftsfria för dig i följande situationer du är sjukförsäkrad i ett annat EU-/EES-land, Schweiz eller Australien och behöver medicinskt nödvändig vård under en tillfällig vistelse i Finland du bor i ett annat EU-/EES-land eller […]

Ersättning av resor för personer från utlandet

Du kan få ersättning från FPA för resekostnader i samband med vård i Finland om du bor stadigvarande eller är sjukförsäkrad i Finland du är sjukförsäkrad i ett annat EU-/EES-land, Schweiz eller Australien och har fått medicinskt nödvändig vård under en tillfällig vistelse i Finland bor stadigvarande i ett annat EU-/EES-land eller Schweiz och Finland […]

Resor i samband med vård i Finland

FPA ersätter resekostnader i samband med vård om du bor i Finland. Dessutom ersätter FPA resekostnader till klienter som bor utomlands och som är sjukförsäkrade i Finland eller för vars sjukvårdskostnader Finland ansvarar för. Reseersättningar betalas även till klienter som har rätt till vård i Finland på basis av EU-lagstiftningen eller en internationell överenskommelse. Om […]