Patientskador utomlands

Den finländska patientförsäkringen täcker inte vård som getts utomlands. Du kan inte få ersättning från Finland för en patientskada som orsakats av vård som du har fått utomlands. När du söker dig utomlands för vård ska du ta reda på landets patientskadesystem. Säkerställ också att du fått tillräckligt mycket information vården och åtgärderna och om […]