Fakturering av vårdkostnaderna för en patient som kommer från utlandet

Hur sköts faktureringen av vårdkostnaderna för patienter som är sjukförsäkrade i ett annat EU-land? En person som är sjukförsäkrad i ett annat EU-land ansvarar själv för alla vårdkostnader om han eller hon har kommit till Finland i syfte att använda hälso- och sjukvårdstjänsterna här och saknar förhandstillstånd för att söka vård (blankett S2). Patienten ansvarar […]

Vårdkostnader och ersättningar i Finland

Vårdkostnader inom den offentliga hälso- och sjukvården Du får information om priserna för tjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården från hälsostationerna och sjukvårdsdistrikten. För att använda tjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården betalar du i allmänhet samma klientavgift som kommuninvånarna. Din hemkommun betalar faktiska vårdkostnaderna. Om du inte har hemkommun i Finland betalar […]

Vårdkostnader och ersättningar

När en klient från utlandet är utgångspunkten att hen själv står för kostnaderna för hälso- och sjukvårdstjänsterna, för ordnande av tolkning och översättning av handlingar samt de kostnader som detta medför. Klienten får vård mot klientavgiften för kommuninvånare om hen har en hemkommun i Finland eller visar upp ett adekvat intyg över rätt till vård […]