Fakturering av vårdkostnaderna för en patient som kommer från utlandet

Hur sköts faktureringen av vårdkostnaderna för patienter som är sjukförsäkrade i ett annat EU-land? En person som är sjukförsäkrad i ett annat EU-land ansvarar själv för alla vårdkostnader om han eller hon har kommit till Finland i syfte att använda hälso- och sjukvårdstjänsterna här och saknar förhandstillstånd för att söka vård (blankett S2). Patienten ansvarar […]

Vårdkostnader och ersättningar i Finland

Vårdkostnader inom den offentliga hälso- och sjukvården Du får information om priserna för tjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården från hälsostationerna och sjukvårdsdistrikten. För att använda tjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården betalar du i allmänhet samma klientavgift som kommuninvånarna. Din hemkommun betalar faktiska vårdkostnaderna. Om du inte har hemkommun i Finland betalar […]

Fakturering av kostnaderna

EU-lagstiftningen och de internationella avtalen om social trygghet påverkar vilket land som ansvarar för en persons sjukvårdskostnader. I Finland fastställer FPA vilket land som ansvarar för kostnaderna för en persons sjukvård. Vårdkostnaderna kan faktureras mellan länderna i efterhand. FPA administrerar faktureringen och betalningen av kostnaderna mellan länderna samt ersätter de vårdkostnader som har uppkommit inom […]