FPA:s beslut om intyg över rätt till vårdförmåner

Överklagandet ska lämnas skriftligt till FPA senast inom 30 dagar från den dagen du fick ta del av beslutet. Du anses ha blivit delgiven beslutet sju dagar från den dagen då beslutet postades.

Europeiskt sjukvårdskort

Vid akut insjuknande, kronisk sjukdom samt graviditet och förlossning får du vård på samma sätt och mot samma klientavgift som personer bosatta i Finland. Med medicinskt nödvändig vård avses vård som du måste få så att du tryggt kan återvända hem enligt din ursprungliga plan. Längden på din vistelse i Finland påverkar omfattningen av den […]

Hur du intygar din rätt till vård i Finland

Det finns olika slags intyg över rätt till vårdförmåner och de används på olika sätt. Visa upp intyget över rätt till vårdförmåner när du kommer till vårdenheten. Intyget ska vara giltigt då vården ges. Akut insjuknande Om du insjuknar akut under en tillfällig vistelse i Finland (till exempel under en semesterresa) eller behöver vård på […]

Europeiskt sjukvårdskort

Medicinskt nödvändig vård är vård om vilken beslut fattas av en läkare eller någon annan yrkeskunnig person inom hälso- och sjukvården. Det är vård som du måste få i vistelselandet för att kunna tryggt fortsätta din utlandsvistelse enligt planerna. Behovet av medicinskt nödvändig vård kan uppkomma förutom på grund av plötsligt insjuknande, också på grund […]

Om du insjuknar i Europa

Med medicinskt nödvändig sjukvård avses vanligtvis sådan vård som inte kan vänta till att du återvänt till hemlandet. Med tillfällig vistelse avses vanligtvis en vistelse i mottagarlandet som varar högst sex månader, till exempel för semester eller utbytesstudier. Vårdbehovet ska framträda under vistelsen. Du ska få sådan vård att du tryggt kan fortsätta din utlandsvistelse […]