Inköp av läkemedel utomlands

Recept för inköp av läkemedel utomlands förskrivs med namnet på det verksamma ämnet. Receptet kan förskrivas med handelsnamnet om det är fråga om ett biologiskt läkemedel eller om det av medicinska skäl är motiverat att använda handelsnamnet. Läkaren ska motivera användningen av handelsnamnet på receptet. Receptet finns tillgängligt på finska-engelska och svenska-engelska. För receptet gäller […]

Recept för inköp av läkemedel utomlands

Vad är ett europeiskt recept? Ett europeiskt recept är en pappersutskrift som används när du vill köpa läkemedel i ett annat EU-land. Du kan be din läkare om ett europeiskt recept, kallat Recept för inköp av läkemedel utomlands. Då skriver läkaren ut ett recept på engelska som du kan använda i EU-länderna på samma sätt […]

Användning av utländska recept i Finland

Ett recept som har förskrivits i ett annat EU-/EES-land eller Schweiz ska expedieras i Finland om det innehåller följande information: patientens efternamn, förnamn och födelsedatum datumet för utfärdandet av receptet uppgifter om den yrkesutbildade person inom hälso- och sjukvården som har utfärdat receptet: efternamn, förnamn, yrkeskvalifikation, direkta kontaktuppgifter (e-postadress och telefonnummer eller fax med internationellt […]

Läkemedel och recept

För läkemedel som köps i något annat EU-land skriver läkaren i stället för patientanvisningen ut ett pappersrecept från kanta.fi-systemet för inköp av läkemedel utomlands. Receptet måste vara på papper eftersom det än så länge inte finns något system för elektronisk behandling av recept mellan EU-länderna. Ett sådant system är under uppbyggnad. Receptet för inköp av […]