Recept för inköp av läkemedel utomlands

Ett recept som har skrivits ut i ett annat EU-land ska kunna expedieras i finländska apotek, och finländska recept ska kunna expedieras i andra EU-länder. Det ömsesidiga erkännande av europeiska recept som bygger på EU:s patientdirektiv gäller enbart EU-länder. EES-länder och Schweiz kan expediera recept som skrivits ut i EU-länder, men de har ingen skyldighet […]

Recept för inköp av läkemedel utomlands

Vad är ett europeiskt recept? Ett europeiskt recept är en pappersutskrift som används när du vill köpa läkemedel i ett annat EU-land. Du kan be din läkare om ett europeiskt recept, kallat Recept för inköp av läkemedel utomlands. Då skriver läkaren ut ett recept på engelska som du kan använda i EU-länderna på samma sätt […]

Expediering av utländska recept i Finland

Ett recept som har skrivits ut i ett annat EU-/EES-land eller Schweiz ska expedieras i Finland om det innehåller följande information: patientens efternamn, förnamn och födelsedatum datumet för utfärdandet av receptet uppgifter om den yrkesutbildade person inom hälso- och sjukvården som har utfärdat receptet: efternamn, förnamn, yrkeskvalifikation, direkta kontaktuppgifter (e-postadress och telefonnummer eller fax med […]

Recept för inköp av läkemedel utomlands

För läkemedel som köps i något annat EU-land skriver läkaren i stället för patientanvisningen ut ett pappersrecept, kallat Recept för inköp av läkemedel utomlands. Receptet måste vara på papper eftersom det inte finns några system för elektronisk behandling av recept mellan EU-länderna. Receptet för inköp av läkemedel utomlands finns tillgängligt på finska–engelska och svenska–engelska.