Inköp av läkemedel utomlands

Du kan köpa läkemedel i andra EU- och EES-länder antingen med ett separat pappersrecept eller med ett elektroniskt recept. Pappersrecept för läkemedelsinköp utomlands Be personen som ordinerar läkemedlet att förskriva ett recept som accepteras i EU- och EES-länderna. Receptet heter ”recept för inköp av läkemedel utomlands”. Du får en utskrift på engelska av receptet. Du […]

Recept för inköp av läkemedel utomlands

Vad är ett europeiskt recept? Ett europeiskt recept är en pappersutskrift som används när du vill köpa läkemedel i ett annat EU-land. Du kan be din läkare om ett europeiskt recept, kallat Recept för inköp av läkemedel utomlands. Då skriver läkaren ut ett recept på engelska som du kan använda i EU-länderna på samma sätt […]

Användning av utländska recept i Finland

Ett recept som har förskrivits i ett annat EU-/EES-land eller Schweiz ska expedieras i Finland om det innehåller följande information: • patientens efternamn, förnamn och födelsedatum • datumet för utfärdandet av receptet • uppgifter om den yrkesutbildade person inom hälso- och sjukvården som har utfärdat receptet: efternamn, förnamn, yrkeskvalifikation, direkta kontaktuppgifter (e-postadress och telefonnummer eller […]

Läkemedel och recept

För läkemedel som köps i något annat EU-land skriver läkaren i stället för patientanvisningen ut ett pappersrecept från kanta.fi-systemet för inköp av läkemedel utomlands. Receptet måste vara på papper eftersom det än så länge inte finns något system för elektronisk behandling av recept mellan EU-länderna. Ett sådant system är under uppbyggnad. Receptet för inköp av […]