Estland

Hälso- och sjukvårdssystemet Hälso- och sjukvårdssystemet i Estland bygger på principen om en obligatorisk försäkring baserad på solidarisk finansiering och allmän tillgång till tjänster som tillhandahålls av privata vårdgivare. Ledning och tillsyn av hälso- och sjukvårdssystemet samt utveckling av hälso- och sjukvårdspolitiken är socialministeriets och dess enheters ansvarsområde. Vården är indelad på tre nivåer: Primärvård […]