Finländska recept

Informationen om ditt elektroniska recept sparas i en centraliserad databas, Receptcentret, som är en del av . Receptcentret innehåller alla elektroniska recept och apotekens anteckningar om expedieringen. Utifrån informationen i Receptcentret kan vilket apotek som helst i Finland expediera det läkemedel du har ordinerats om du visar patientanvisningen, FPA-kortet eller ett identitetsbevis på apoteket. I […]