Förhandstillstånd (blankett E 112 eller S2)

Förhandstillståndet är en betalningsförbindelse med vilken tillståndsbeviljaren ersätter vårdkostnaderna till landet som ger vården. Du kan ansöka om förhandstillståndet från myndigheten i ditt bosättningsland, i allmänhet din sjukförsäkringsinstitution. Förhandstillståndet används i EU- och EES-länderna och Schweiz. Varje land beviljar förhandstillståndet på landets officiella språk. På förhandstillståndet finns förutom dina personuppgifter även uppgifter om vårdgivaren, förhandstillståndets […]

Förhandstillstånd för planerad vård

Du kan ansöka om förhandstillstånd om du bor i ett annat EU-/EES-land eller Schweiz. Du ska alltid ansöka om förhandstillstånd hos myndigheterna i ditt bosättningsland, även om någon annan än ditt bosättningsland ansvarar för dina vårdkostnader. Förhandstillståndet beviljas med blankett E 112 eller S2. Andra förhandstillstånd fungerar inte i Finland. Förhandstillståndet är en betalningsförbindelse med […]