Resor i det norska och svenska gränsområdet

Du får ersättning från FPA i efterhand för resekostnader enligt det färdsätt som anses vara nödvändigt. Du kan ansöka om ersättning med blankett SV 128 inom sex månader från betalningen.

Återresa från ett annat nordiskt land

Sjukförsäkringsinstitutionen i ditt vistelseland ersätter tilläggskostnader som orsakas av hemresan om du har insjuknat i ett annat nordiskt land och fått sjukvård där. Ersättningar betalas om du på basis av ett läkarintyg måste använda ett dyrare färdsätt för hemresan än planerat. Kostnader för ett dyrare färdsätt på grund av sjukdom ersätts även om du i […]

Återresa till ett annat nordiskt land

Du kan få ersättning från FPA om du bor stadigvarande i ett annat nordiskt land och har insjuknat under en tillfällig vistelse i Finland och på grund av din sjukdom måste använda ett dyrare färdsätt för återresan än planerat. Förutsättningen är att du har vistats tillfälligt i Finland, till exempel en semesterresa. Du kan ansöka […]