Bulgarien

Hälso- och sjukvårdssystemet Det bulgariska hälso- och sjukvårdssystemet är baserat på en försäkringsmodell bestående av en obligatorisk och en frivillig sjukförsäkring. Den offentliga sjukförsäkringen tillhandahålls av den nationella sjukförsäkringskassan. Den nationella sjukförsäkringskassan är en offentlig institution som sköter sjukförsäkringarna i landet. Den är indelad i 28 underavdelningar i regionernas centralstäder – regionala sjukförsäkringskassor. Förmånspaketet och […]