Brasilien

Hälso- och sjukvård I Brasilien finns både ett offentligt, skattefinansierat hälso- och sjukvårdssystem och ett omfattande privat hälso- och sjukvårdssystem. Vården i privatsjukhus är dyr. När du reser till Brasilien är det bra att skaffa en täckande reseförsäkring. Vårdstandarden och tillgängligheten till vård varierar i olika regioner, men allmänt sett är vården av god kvalitet […]