Förhandstillstånd

Vad är ett förhandstillstånd för att söka vård? Ett förhandstillstånd är en betalningsförbindelse, enligt vilken den som har beviljat tillståndet ansvarar för kostnaderna för vård som getts utomlands. Förhandstillstånd kan beviljas för vård som ges i ett annat EU-/EES-land eller Schweiz. Förhandstillstånd ska beviljas om vården ingår i tjänsteutbudet inom hälso- och sjukvården i Finland […]