Belgien

Hälso- och sjukvårdssystemet Hälso- och sjukvårdssystemet i Belgien är indelat i den offentliga och den privata sektorn. Systemet finansieras av belgiska sjukförsäkringskassor och socialförsäkringsinstitutioner. I Belgien är sjukförsäkringen lagstadgad. Patienterna får fritt välja läkare och vårdställe. Vanligtvis betalar patienterna avgiften i förväg och får delvis ersättning av kostnaden via sin belgiska sjukförsäkringskassa (mutuelle/ziekenfonds). En privat […]