Belgien

Akut insjuknande I Belgien är praxisen sådan att du först betalar vårdkostnaden själv och ansöker sedan om ersättning från den belgiska sjukkassan. Det finns flera kassor och de ersätter en andel av vårdkostnaderna som den belgiska nationella försäkringsinstitutionen (INAMI-RIZIV) har fastställt. Du får mer information på INAMI-RIZIV:s webbplats. Du får information om ersättningarna på regionkontoren […]