Begränsning av mottagandet av patienter från utlandet

Begränsningen av mottagandet för vård kan enbart gälla den del av verksamheten inom hälso- och sjukvården där en begränsning är motiverad. Begränsningen kan således gälla till exempel en viss vårdkö eller en viss tjänst inom ett visst specialområde. Begränsningen kan inte samtidigt gälla all verksamhet vid verksamhetsenheten, till exempel hela sjukhuset eller hälsovårdscentralen. Ett förvaltningsbeslut […]