Flytt utanför EU-området

Vilka hälso- och sjukvårdstjänster du har tillgång till definieras i mottagarlandets nationella lagstiftning. Det finns stora skillnader mellan hälso- och sjukvårdssystemen i olika länder och också villkoren för att använda tjänsterna varierar mycket. Det rekommenderas att du på förhand tar reda på din rätt att använda tjänsterna inom hälso- och sjukvården i mottagarlandet samt avgifterna […]

Om du insjuknar utanför Europa

Du har inte automatiskt rätt till sjukvård i dessa länder. Vanligtvis betalar du dina vårdkostnader själv och därför rekommenderas det att du tecknar en privat försäkring. Med det europeiska sjukvårdskortet kan du inte få vård eller bevisa din rätt till vård i länder utanför EU/EES eller Schweiz. Vården ges alltid i enlighet med det vårdgivande […]

Australien

Överenskommelse om social trygghet Australien och Finland har en överenskommelse om social trygghet som gäller nödvändig sjukvård. När en person bosatt i Finland vistas tillfälligt i Australien kan han eller hon få nödvändig vård för sin sjukdom antingen kostnadsfritt eller mot självriskandelen. Undantag från detta är personer som vistas i Australien med studentvisum och som […]