Flyktingar och asylsökande

En flyktings rätt till hälso- och sjukvårdstjänster Myndigheterna anvisar en hemkommun i Finland åt en person som fått flyktingsstatus. Då en hemkommun har beviljats har flyktingen rätt att för samma klientavgift som kommuninvånarna använda alla tjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården på samma sätt som övriga bosatta i Finland. Flyktingen kan även flytta direkt […]