Arbeta utomlands och bo i Finland

Arbete i ett annat EU-/EES-land eller Schweiz Om du bor i Finland och arbetar i ett annat EU-/EES-land eller Schweiz ansvarar ditt arbetsland för dina sjukvårdskostnader och du kan använda alla tjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland mot samma klientavgift som kommuninvånarna du får sjukvårdsersättningar från FPA du kan använda tjänster inom […]

Arbete i Finland

Då du kommer till Finland för att arbeta påverkas din rätt att använda tjänsterna inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland av följande faktorer: det land från vilket du kommer från till Finland varaktigheten på arbetet i Finland anställningens varaktighet, lön och arbetstid om du arbetar för en finländsk eller utländsk arbetsgivare. Om du […]

Flytt som arbetstagare

Utlandsarbete och flytt utomlands för längre tid än tre månader ska alltid anmälas till magistraten och FPA. Anmäl boende utomlands och utlandsarbete till FPA. Du kan göra anmälan via FPA:s e-tjänst eller med blankett Y 38. Om du flyttar utomlands ska du också göra flyttanmälan till magistraten. Fråga också Pensionsskyddscentralen om försäkring av utlandsarbete. Till […]