Arbeta utomlands och bo i Finland

Arbete i ett annat EU-/EES-land eller Schweiz Om du bor i Finland och arbetar i ett annat EU-/EES-land eller Schweiz ansvarar ditt arbetsland för dina sjukvårdskostnader och du kan använda alla tjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland mot samma klientavgift som kommuninvånarna du får sjukvårdsersättningar från FPA du kan använda tjänster inom […]

Arbete i Finland

Då du kommer till Finland för att arbeta påverkas din rätt att använda tjänsterna inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland av följande faktorer: det land från vilket du kommer från till Finland anställningens lön om du arbetar för en finländsk eller utländsk arbetsgivare. Du kan ha rätt att använda tjänster inom den offentliga […]

Flytt som arbetstagare

Anmäl boende utomlands och utlandsarbete till FPA.  Om du flyttar utomlands ska du också göra flyttanmälan till magistraten. Fråga också Pensionsskyddscentralen om försäkring av utlandsarbete. Till ett annat EU-/EES-land eller Schweiz som arbetstagare Om du flyttar till ett EU-/EES-land eller Schweiz för att arbeta för en lokal arbetsgivare, flyttas du vanligtvis över till sjukförsäkringen i […]