Ersättning av resor vid planerad vård utomlands

Om du reser till ett annat land än ett EU-/EES-land eller Schweiz för att använda hälso- och sjukvårdstjänster, ersätts resekostnaderna inte. Ansök om . Resor i samband med vård som ges med förhandstillstånd Om FPA har beviljat dig ett förhandstillstånd för vård i ett annat EU-/EES-land eller Schweiz, ersätts resekostnaderna i efterhand från Finland fram […]

Ersättning av resor vid akut insjuknande utomlands

Om du har insjuknat eller behövt vård på grund av graviditet eller förlossning i ett annat EU-/EES-land eller Schweiz, ersätts resekostnaderna till den närmaste vårdenheten i mottagarlandet. Vid sidan av FPA kan även vistelselandet ibland ersätta dina resor upp till självriskandelen, om du har ett europeiskt sjukvårdskort och landets lagstiftning medger reseersättningar. Du kan fråga […]

Information om hälso- och sjukvårdstjänsterna enligt land

På sidorna om varje land hittar du information om hälso- och sjukvårdstjänsterna i landet, särskilda omständigheter kring att ge och få vård i landet, avgifter samt sjukförsäkringsinstitutionen och andra hälsovårdsmyndigheter i landet. De finländska myndigheterna kan inte påverka vilken slags vård du får i ett annat land eller vårdkostnader som uppkommit utomlands. Ställ förfrågningar om […]