Frågor gällande Åland

Vem fattar beslut om beviljande av förhandstillstånd om en patient som bor på Åland ansöker om tillstånd för vård i ett annat EU-/EES-land eller Schweiz? Beslut om en patients ansökan om förhandstillstånd har sedan början av år 2014 fattats av FPA. Man kan ansöka om förhandstillstånd hos FPA med blankett SV 129. FPA begär ett […]