Akut insjuknande utomlands

Du får medicinskt nödvändig vård i ett annat EU-/EES-land eller i Schweiz om du insjuknar plötsligt eller behöver vård på grund av försämring av en långvarig sjukdom eller i samband med graviditet eller förlossning. Du får vården till samma pris och på samma sätt som lokala invånare när du visar upp ditt inom landets offentliga […]

Kostnader för medicinskt nödvändig vård

Om du bor i ett annat nordiskt land kan du även visa upp en identitetshandling. Om du bor i Storbritannien eller Nordirland kan du även visa upp ditt pass. Om du bor i Australien får du medicinskt nödvändig vård genom att visa upp ditt pass. Om du bor i Québec i Kanada och har på […]

Ersättning av resor vid akut insjuknande utomlands

Om du har insjuknat eller behövt vård på grund av graviditet eller förlossning i ett annat EU-/EES-land eller Schweiz, ersätts resekostnaderna till den närmaste vårdenheten i mottagarlandet. Vid sidan av FPA kan även vistelselandet ibland ersätta dina resor upp till självriskandelen, om du har ett europeiskt sjukvårdskort och landets lagstiftning medger reseersättningar. Du kan fråga […]

Hur du intygar din rätt till vård i Finland

Det finns olika slags intyg över rätt till vårdförmåner och de används på olika sätt. Visa upp intyget över rätt till vårdförmåner när du kommer till vårdenheten. Intyget ska vara giltigt då vården ges. Akut insjuknande Om du insjuknar akut under en tillfällig vistelse i Finland (till exempel under en semesterresa) eller behöver vård på […]

Om du insjuknar akut

Om situationen inte är akut kan du kontakta hälsovårdscentralen eller sjukhusets jourmottagning i din vistelsekommun. Du kan även vända dig till en privat läkarstation. De kommunala hälsovårdscentralerna har jour vardagar kl. 8–16. Övriga tiden är jouren i allmänhet centrerad till ett sjukhus. I vissa kommuner ordnas primärvårdsjouren även under tjänstetid på sjukhuset i en närkommun. […]

Om du insjuknar utanför Europa

Du har inte automatiskt rätt till sjukvård i dessa länder. Vanligtvis betalar du dina vårdkostnader själv och därför rekommenderas det att du tecknar en privat försäkring. Med det europeiska sjukvårdskortet kan du inte få vård eller bevisa din rätt till vård i länder utanför EU/EES eller Schweiz. Vården ges alltid i enlighet med det vårdgivande […]

Om du insjuknar i Europa

Med medicinskt nödvändig sjukvård avses vanligtvis sådan vård som inte kan vänta till att du återvänt till hemlandet. Med tillfällig vistelse avses vanligtvis en vistelse i mottagarlandet som varar högst sex månader, till exempel för semester eller utbytesstudier. Vårdbehovet ska framträda under vistelsen. Du ska få sådan vård att du tryggt kan fortsätta din utlandsvistelse […]