Webbplatsen Vårdenhetsval.fi fyllde två år

2.10.2017


Webbplatsen Vårdenhetsval.fi firade sin 2-årsdag den 30 september 2017. När den lanserades var Vårdenhetsval.fi den första riksomfattande webbplatsen med heltäckande information både om den nationella valfriheten inom hälso- och sjukvården och om den gränsöverskridande hälso- och sjukvården. Vårdenhetsval.fi utvecklades av kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård i samarbete med Institutet för hälsa och välfärd, Folkpensionsanstalten samt social- och hälsovårdsministeriet.

Webbplatsen riktar sig till medborgare, vårdpersonal och myndigheter. Den erbjuder information om patientens möjligheter och rättigheter att anlita hälso- och sjukvårdstjänster i Finland och utomlands. På webbplatsen finns också information om klientavgifter, vårdkostnader och ersättningar. Den innehåller bland annat information om hälso- och sjukvårdstjänster i mer än 50 länder för situationer där någon insjuknar akut utomlands eller reser till ett annat land för att få sjukvård. Man kan också jämföra priser för privata hälso- och sjukvårdstjänster. På sidorna för vårdpersonal finns samlad information om bland annat vård för patienter från utlandet, fakturering av vårdkostnader samt om att skicka patienter utomlands för vård.

Webbplatsen lanserades först på finska och publicerades med samma innehåll på svenska (www.vardenhetsval.fi) och på engelska (www.choosehealthcare.fi) i slutet av 2015. De samiska sidorna (saame.hoitopaikanvalinta.fi) blev klara i november 2016 och från och med februari 2017 finns det sidor också på teckenspråk.

Utvecklingen av Vårdenhetsval.fi fortsätter och i höst förnyas innehållet i samarbete med mediebyrån Frantic i syfte att ytterligare förbättra användarvänligheten. Berätta vad du tycker om webbplatsen genom att ge respons.

Delta i vårt födelsedagslotteri #matkallemukaan

På webbplatsen Vårdenhetsval.fi hittar du nyttig information om hur du förbereder dig inför en utlandsresa och vad som är bra att ha med sig på resan. Vad annat tar du med dig på resan? Hur försäkrar du dig om att resan går väl och att du håller dig frisk? Har du något viktigt föremål som alltid följer med på resan?

Dela en bild på något som främjar din hälsa under resan på Instagram eller Twitter med hashtaggarna #matkallemukaan och #vardenhetsval. Bland dem som delat sina bilder senast 15.10 lottar vi ut ett nyttigt pris att ta med sig på resan.