Vi har öppnat webbplatsen Vardenhetsval.fi på samiska

7.11.2016


Webbplatsen Vardenhetsval.fi kan nu även läsas på samiska på adressen saame.hoitopaikanvalinta.fi. Hittills har hela sidinnehållet funnits tillgängligt på finska, svenska och engelska och nu har språkurvalet utökats med nordsamiska. Du kan enkelt välja språket via språkmenyn som finns på varje sida. Allt innehåll på webbplatsen, förutom landsspecifik information och avsnittet som är avsett för yrkeskunniga personer inom hälso- och sjukvården, har översatts till nordsamiska.

– Vi strävar efter att utöka språkurvalet även till andra språk som talas i Finland. Vi ville erbjuda information på det egna modersmålet även för samisktalande läsare. Vi hoppas att så många användare av hälso- och sjukvårdstjänsterna som möjligt ska hitta webbplatsen när språkurvalet växer och utnyttja informationen som finns här, säger Marika Lahtivirta, chef för kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård.