Våren 2017 blev köerna till den icke-brådskande specialiserade sjukvården kortare

14.8.2017


Köerna till den icke-brådskande specialiserade sjukvården i Finland har blivit kortare, då antalet patienter som har stått i vårdkön i över ett halvår har under våren minskat med 1 200 jämfört med situationen i slutet av december. Antalet patienter som stått i kön länge är över 200 mindre än vid samma tidpunkt år 2016. Så här bra har situationen inte varit under hela den tioåriga uppföljningsperioden. Uppgifterna framgår ur statistik som tagits fram av Institutet för hälsa och välfärd och som sammanställs från 20 sjukvårdsdistrikt och 23 enheter för specialiserad sjukvård inom primärhälsovården.

I slutet av april 2017 stod 113 772 patienter i vårdkö till icke-brådskande specialiserad sjukvård, alltså i klientkön till sjukvårdsdistriktens sjukhus. Av de vårdköande hade 744 (0,7 %) patienter väntat på icke-brådskande vård i över ett halvår. Vanligast var att man väntade på att bli intagen till starroperation, ledprotesoperation av knä eller höft eller operation av ljumsk-, navel- eller ärrbråck.

Antalet remisser har ökat på sjukhusen sedan 2016, vilket återspeglar ökningen i efterfrågan på icke-brådskande vård. Under januari–april 2017 hanterade sjukvårdsdistrikten näst intill 400 000 remisser. Antalet remisser ökade med 11 procent (38 647 st.) från januari–april 2016. I relativa siffror ökade antalet remisser mest inom specialområdet för cancersjukdomar. I utvecklingen av antalet remisser finns stora skillnader mellan de olika sjukvårdsdistrikten.

Tillgången till specialiserad sjukvård

Specialiserad sjukvård