Ta med läkemedel på en längre resa. Vad är viktigt att komma ihåg?

30.10.2017


Ska du återvända söderut för vintern? Behöver du ta med dig dina läkemedel? Expedierar ditt närapotek i Malaga finländska recept? Före avresan är det bra att ta reda på recept, reglerna kring ersättningsgilla läkemedel och hur du ansöker om ersättning.

Huvudregeln är att ett recept som utfärdats av en läkare i Finland duger i samtliga EU-länder. I de flesta fallen räcker de uppgifter som finns på ett vanligt recept, som oftast är utskrivet på papper. Du kan även be din läkare att utfärda ett recept för inköp av läkemedel utomlands.

Om du måste skaffa dig läkemedlen i ett finländskt recept utomlands eller får ett utländskt recept för läkemedel som du måste köpa ut i Finland, försäkra dig om att läkaren antecknar alla nödvändiga uppgifter i receptet. Då kan personalen på apoteket i ett annat EU-land förstå receptet och du får rätt läkemedel med rätt dosering. Alla läkemedel säljs emellertid inte i alla länder eller också kan ett läkemedel säljas under ett annat namn i olika länder. Vissa läkemedel har inget försäljningstillstånd eller finns inte tillgängliga i ett annat land ens inom EU.

Om du får ett elektroniskt recept, glöm inte att be läkaren om en papperskopia om du avser att använda receptet utomlands. Enbart det elektroniska receptet duger inte nödvändigtvis i andra länder.

När du köper ut receptbelagda läkemedel utomlands, kan det hända att du måste betala hela priset för läkemedlet på apoteket. FPA ersätter kostnaderna för läkemedel, kliniska näringspreparat och bassalvor som har ordinerats för behandling av sjukdomar till personer som bor eller är sjukförsäkrade i Finland. Ersättning betalas även till personer för vars läkemedelskostnader Finland ansvarar. En förutsättning för läkemedelsersättningen är att läkemedlet är ersättningsgillt i Finland.

I avsnittet Läkemedel i webbtjänsten vardenhetsval.fi. har vi sammanställt information om införsel och utförsel av läkemedel samt om apotek och läkemedelsbehandling i Finland.