Svara på enkäten – påverka kommunikationen hos kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård

15.6.2017


Har du erfarenhet av att använda hälsotjänster utomlands? Varifrån har du sökt information om hälsotjänster i Europa eller ännu längre bort? På vilka sätt och varifrån tycker du att man borde få information om detta?

Med den här korta webbenkäten kan du berätta din åsikt om användningen av hälsotjänster utomlands. Din åsikt är mycket viktig. Genom att svara på enkäten kan du påverka utvecklingen av kommunikationen hos kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård och i webbtjänsten Vårdenhetsval.fi.

Det tar cirka femton minuter att svara på enkäten. Svarstiden pågår fram till den 2 juli. Du kan besvara enkäten på finska eller på svenska.

Bland dem som lämnar sina kontaktuppgifter lottar vi ut tre presentkort med värdet 50 euro till en dagligvaruhandel. Vinnarna meddelas personligen och deras namn publiceras i webbtjänsten Vårdenhetsval.fi.

Tack för ditt deltagande!

Enkäten Hälso- och sjukvård över gränserna