Suomi.fi erbjuder även information om social- och hälsovårdens tjänster

23.10.2017


Till den förnyade webbtjänsten Suomi.fi samlas som bäst information om de offentliga tjänsterna och kanalerna för ärendehantering i hela Finland. Offentliga tjänster kan produceras bland annat av statliga ämbetsverk, inrättningar, kommuner samt av statliga bolag och affärsverk. Suomi.fi betjänar såväl medborgare som företag och myndigheter.

Avsnittet för det nationella servicedatalagret (SDL) i Suomi.fi kommer även att innehålla information om tjänsterna inom social- och hälsovården. Varje organisation producerar själv sin beskrivning, alltså informationen om vad och hurdana tjänster den erbjuder sina social- och hälsovårdsklienter. I det nationella servicedatalagret kan användare av Suomi.fi på en och samma adress söka information om de tjänster som hen vid olika tillfällen har behov av. Hen kan också få vägledning i användningen av de tjänster som hen väljer. På webbplatsen finns adresser till serviceställen, länkar till webbplatser och elektroniska blanketter samt sökvägar till e-tjänster, till exempel FPA:s e-tjänst.

Utöver information om olika tjänster finns det även vägledande innehåll på Suomi.fi. Målet är att erbjuda information om tjänsterna utifrån användarens livssituation, till exempel pensionering, äktenskap eller en familjemedlems bortgång. I framtiden kan användarna även ta emot meddelanden från myndigheter elektroniskt på Suomi.fi och befullmäktiga en annan person att sköta ärenden för sig.