Statistik om gränsöverskridande hälso- och sjukvård 2017

8.6.2018


Statistiken om gränsöverskridande hälso- och sjukvård för år 2017 som sammanställts av Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård och FPA visar att det skett både ökningar och minskningar i kostnaderna och ersättningarna för internationell hälso- och sjukvård.

Kostnaderna och ersättningarna för nödvändig vård som getts i EU- och EES-länderna och Schweiz har ökat jämfört med det föregående året. De kostnader för nödvändig vård som klienterna betalat ökade från 3,9 miljoner euro till 4,9 miljoner euro och på motsvarande sätt ökade ersättningarna som betalats till klienterna från 3,2 miljoner euro till 4 miljoner euro. Även kostnaderna och ersättningarna för läkemedel som köpts utomlands har i någon mån ökat.

Däremot har kostnaderna och ersättningarna för fysioterapi, läkar- och tandläkararvoden samt för resor i EU- och EES-länderna och i Schweiz minskat jämfört med det föregående året. Till exempel uppgick beloppet för läkararvoden som klienterna betalat till 548 000 € år 2017, medan det motsvarande beloppet år 2016 var 713 000 €. Ersättningarna som beviljats för läkararvoden minskade från 119 000 euro till 85 000 euro.

Estland, Spanien och Tyskland i topp tre

År 2017 sökte sig klienterna från Finland mest till vård i Estland, Spanien och Tyskland. I synnerhet Tyskland har fått ökad popularitet som destinationsland för planerad vård som klienterna uppsöker på eget initiativ. År 2016 var länderna i topp tre Estland, Spanien och Ungern.

Utanför EU- och EES-länderna och Schweiz använde finländarna år 2017 mest hälsotjänster i USA, Thailand och Turkiet. Hälso- och sjukvårdskostnaderna som klienterna betalat i USA mer än fördubblades från 1,2 miljoner euro (2016) till 2,6 miljoner euro (2017). På totalbeloppet för betalda ersättningar återspeglades kostnadsökningen emellertid inte.

År 2017 beviljades 106 förhandstillstånd för vård i EU- och EES-länderna och Schweiz. Antalet har hållit sig oförändrat under de senaste åren: år 2016 beviljades 126 tillstånd och år 2015 beviljades 98 tillstånd. Flest förhandstillstånd har det beviljats för vård i Estland och Sverige.

År 2017 utfärdades 1 869 780 stycken europeiska sjukvårdskort. Antalet kort som utfärdas växer stabilt.