Så här gör du anmälan om byte av hälsostation

15.12.2016


Som klient inom den offentliga hälso- och sjukvården kan du välja vilken hälsovårdscentral och hälsostation du vill använda. Du kan välja en enhet i hela Finland och byta enhet högst en gång om året. Du kan bara vara klient vid en hälsostation samtidigt.

Bytet av hälsostation ska meddelas skriftligt både till den nuvarande och den nya hälsovårdscentralen. Du kan anmäla bytet med . Lämna in blanketten till registratorskontoret i den kommun eller till den hälsovårdscentral som du vill byta till. Lämna också in en kopia av anmälan till din nuvarande hälsovårdscentral. Observera att man ska fylla i en egen blankett för varje familjemedlem.

När du byter hälsostation väljer du på samma gång alla tjänsterna inom primärvården, bland annat barn- och mödrarådgivning, tandvård, mentalvårdstjänster, servicen för missbrukare samt kortvarig vård på hälsostationens bäddavdelning. Bytet gäller inte skol- och studerandehälsovården, långvarig anstaltsvård eller hemsjukvård.