Redan nästan 1,8 miljoner finländare har det europeiska sjukvårdskortet

13.7.2017


FPA har utfärdat EHIC-kortet, det europeiska sjukvårdskortet, till nästan 1,8 miljoner finländare. Antalet kort har ökat stabilt sedan 2012, då FPA enligt sin statistik hade utfärdat cirka 1,2 miljoner kort.

Alla personer för vars sjukvårdskostnader Finland ansvarar har rätt till det europeiska sjukvårdskortet (European Health Insurance Card, EHIC). Du kan beställa det kostnadsfria kortet från FPA. Kortet är personligt och minderåriga barn ska ha ett eget kort. EHIC-kortet ersätter inte FPA-kortet.

Med EHIC-kortet får du sjukvård om du blir akut sjuk eller råkar ut för en olycka under en tillfällig vistelse, till exempel en semesterresa, i ett annat EU-/EES-land eller Schweiz. Med kortet får du även vård som du behöver för en långvarig sjukdom eller i samband med graviditet eller förlossning.

– Med kortet borde du få medicinskt nödvändig vård till samma pris och på samma sätt som de som bor i landet. Priset för vården och vårdåtgärderna bestäms utifrån det nationella systemet i vistelselandet, berättar planeraren Pia Blomqvist vid Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård.

Kortet är giltigt inom den offentliga hälso- och sjukvården och vid sjukhus som ingått ett avtal. Om vårdgivaren inte accepterar kortet kan du ansöka om ersättning av kostnaderna i efterhand hos FPA.