Nya sidor om internationell sjukvård på fpa.fi

30.6.2017


Hur får man sjukvård utomlands? Vem betalar för vården? Bekanta dig med de förnyade FPA sidorna.

De nya webbsidorna om internationell sjukvård har publicerats på finska, svenska och engelska på fpa.fi. Förnyelsen är en del av en större helhet – i juni publicerades även den omfattande helheten Internationella situationer. Där hittar du information bland annat om den sociala tryggheten och om utbetalning av förmåner under en vistelse utomlands.

– Om man vill få sjukvård utomlands lönar det sig att i god tid före avfärd ta reda på vilka hälso- och sjukvårdstjänster man kan få, tipsar kommunikationsspecialist Olga Tarsalainen som ansvarat för förnyelsen. På de nya sidorna finns även tydliga svar på frågor om sjukvård, sjukvårdsersättningar och planerad vård utomlands.

Snabbguide ger överblick

På de nya sidorna finns även en snabbguide. Via den får man snabbt en överblick av hur man kan ta reda på sin rätt till vård och söka ersättning för vårdkostnader.

– Snabbguiden är riktad särskilt till FPA:s personkunder. Snabbguiderna följer vårt nya koncept och har visat sig vara en av de bäst fungerande innehållstyperna på fpa.fi. Därför har vi tagit fram flera av dem för olika livssituationer, berättar Samuli Vuorinen, webbutvecklare på FPA.

FPA snabbguide för sjukvård i internationella situationer (kela.fi)
Sjukvård i internationella situationer (Fpa) (kela.fi)
Internationella situationer (kela.fi)