Kontaktpunkterna för gränsöverskridande hälso- och sjukvård betjänar i varje EU-land

11.4.2018


Varje EU-land har minst en kontaktpunkt för gränsöverskridande hälso- och sjukvård som ger information om hälso- och sjukvårdstjänsterna i landet eller regionen och om användningen av dem. Kontaktpunkterna förmedlar information på sina webbplatser och de flesta av dem betjänar klienterna även per e-post eller telefon.

Om du är intresserad av hälso- och sjukvårdstjänsterna i Sverige, fråga kontaktpunkten i Sverige

Du kan fråga om råd hos de olika ländernas kontaktpunkter om du planerar att resa till ett annat EU-/EES-land för vård. Du kan även fråga om råd om du insjuknar under en resa och till exempel letar efter en ögonläkare. Om du vill ha information om hälso- och sjukvårdstjänsterna i ett visst land, till exempel huruvida serviceproducenten är offentlig eller privat eller hurdana kvalitetskriterier som tillämpas på hälso- och sjukvårdstjänsterna i landet, ställ dina frågor till kontaktpunkten i destinationslandet. Kontaktpunkten i destinationslandet kan även berätta för dig om ett visst läkemedel finns tillgängligt i landet eller hur du ska gå tillväga i samband med en felbehandling. Du hittar kontaktuppgifterna till kontaktpunkterna här.

Kontaktpunkten i Finland hjälper dig med ersättningspraxis och rätten till vård

Om du vill veta vilken rätt till vård du har i andra EU-/EES-länder eller i Schweiz och på vilket sätt Finland ersätter användningen av hälso- och sjukvårdstjänster utomlands ska du vända dig till kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård i Finland. Kontaktpunkten ger allmänna råd. Du kan så klart även fråga om uppsökande av vård utomlands, varvid kontaktpunkten anvisar dig till rätt myndigheter. På motsvarande sätt ger kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård i Finland råd om användningen av hälso- och sjukvårdstjänsterna i Finland till dem som kommer från utlandet.

Du kan även bekanta dig med landsbeskrivningarna på webbplatsen Vårdenhetsval.fi som ger allmän information om hälsotjänsterna i olika länder. På webbplatsen har man samlat information om hälso- och sjukvårdstjänsterna i över 50 länder, även länder utanför EU/EES och Schweiz.

Kontaktpunkterna samarbetar och träffas regelbundet

Kontaktpunkterna träffar varandra regelbundet och det senaste mötet hölls i Bryssel i mars. Samarbetet mellan kontaktpunkterna koordineras av Europeiska kommissionens Generaldirektorat för hälsa och livsmedelssäkerhet SANTE. Kommissionen följer och försöker främja genomförandet av patientdirektivet. På mötet i mars berättade kommissionen om genomgången av varje lands webbplatser. Dessutom berättade kommissionen om mystery shoppingen där imaginära klienter frågade kontaktpunkterna om råd per e-post och telefon i höstas. Finland klarade sig väl i båda testerna.

Webbtjänsten Vårdenhetsval.fi fick beröm bland annat för den täckande informationen om ersättningar. Finland är en föregångare även i sociala medier, eftersom det än så länge är bara i fem EU-länder som kontaktpunkten har ett eget Twitterkonto. Du kan följa kontaktpunkten i Finland på Twitter under namnet @rajayhteyspiste.