Kontaktpunkten syntes och hördes 2018 – vad händer 2019?

9.1.2019


Vid årsskiftet är det bra att stanna upp en stund och blicka tillbaka. Hur var året för Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård och vad siktar vi på i år?

Kontaktpunkten träffade människor på olika evenemang

Kontaktpunkten inledde år 2018 på resemässan i Helsingfors mässcenter, som redan blivit en tradition. Under mässan träffade vi tusentals reseintresserade studerande, arbetande och pensionärer. Mässbesökarna beställde det europeiska sjukvårdskortet på avdelningen och funderade på om FPA ersätter vård som getts utomlands. Mässan var mycket lyckad och fantastiskt nog vi blev även nominerade till årets mässteam på Mässcentrets Mesoaja-Gala. Vinnarna utses i mars 2019.

Kontaktpunkten syntes under året även på andra evenemang. I februari besökte vi Institutet för hälsa och välfärds seminarium Klienterna och social- och hälsovården och i mars HNS Helsingfors universitetssjukhus Patienträttighetsdag. I maj medverkade kontaktpunktens mässmonter i TERVE-SOS-evenemanget för professionella inom hälso- och sjukvården i Tavastehus. I september informerade vi på FPA:s KV-sommardagar på servicetorget i Iso Omena klienter som planerar att flytta utomlands och i oktober deltog vi i Soste-kryssningen för organisationer inom välfärdsområdet.

Kontaktpunkten syntes i sociala medier

I februari blev det lättare med det långa namnet, när Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård fick det familjära namnet Rajis i en lekfull smeknamnstävling.

EU-ländernas kontaktpunkter sammanstrålade i Bryssel i mars. Kommissionen presenterade en undersökning som granskade kontaktpunkternas kundservice och webbplatser. Finlands kontaktpunkt klarade sig bra i undersökningen. Speciellt berömdes kontaktpunkten för sin synlighet på sociala medier, då många andra EU-kontaktpunkter först planerade att skapa konton. Rajis däremot höll sitt goda försprång genom att vid sidan av Twitter-kontot öppna ett Facebook-konto. Dessutom bloggade (på finska) vår planerare Pia om bland annat varför finländare söker sig utomlands för att få vård, om statistik för gränsöverskridande hälso- och sjukvård och om vad det europeiska sjukvårdskortet behövs för.

I maj syntes kontaktpunkten på internet i en reklamkampanj. I kampanjfilmen blev animerade figurer förkylda, råkade ut för småskador på semestern och funderade på starroperation, besök hos gynekologen och knäoperation utomlands.

Webbplatsen Vårdenhetsval.fi förnyades tillsammans med klienterna

Webbplatsen Vårdenhetsval.fi utvecklades tillsammans med klienterna. Framsidan förnyades i maj och under året kortades och förtydligades texterna på webbplatsen. På webbplatsen lanserades även nytt innehåll med komihåglistor om hälsofrågor för utbytesstudenter, dem som semestrar i Europa och dem som åker utomlands för planerad vård. Utöver komihåglistorna lade vi även ut exempelberättelser på sidorna.

År 2019 ligger fokus på klienterna

I år sätter kontaktpunkten klienterna i första rummet. Vi betjänar klienterna per e-post på adressen yhteyspiste(at)kela.fi. Planerna för förnyelse av webbplatsen Vårdenhetsval.fi har redan kommit långt och fler samlingssidor och berättelser för olika målgrupper är på väg. Vi är aktiva på våra kanaler i sociala medier och anträffbara ansikte mot ansikte på olika evenemang. Den 17–20 januari är kontaktpunkten åter med på resemässan. Om du vill delta i att utveckla vår verksamhet, önskar vi dig varmt välkommen till kontaktpunktens klientråd.